Menu  

วิธีการเช่ารถยนต์

โทรจองรถได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ส่งรถให้ท่าน ตามวันและเวลา ที่จอง พร้อมชำระเงินค่าเช่า

ลูกค้าคืนรถ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เงื่อนไขเช่ารถยนต์

ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

ผู้ขับขี่รถเช่าต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์

เช่ารถเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง

ส่งรถคืนเกินเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท

เกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็น 1 วัน

ใช้รถ เฉพาะ ภูเก็ต พังงา กระบี่ เท่านั้น

เอกสารการเช่ารถยนต์

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาใบขับขี่


Copyright © 2016 999Carrent. All rights reserved. Designed with by Qualteam