วิธีการเช่ารถยนต์

โทรจองรถได้ตั้งแต่ 8.00 - 22.00

เจ้าหน้าที่ส่งรถให้ท่าน ตามวันและเวลา ที่จอง พร้อมชำระเงินค่าเช่า

ลูกค้าคืนรถ

เงื่อนไขเช่ารถยนต์

ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

ผู้ขับขี่รถเช่าต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์

ผู้ขับขี่ต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น

เช่ารถเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง

ส่งรถคืนเกินเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท

เกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็น 1 วัน

เอกสารการเช่ารถยนต์

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาใบขับขี่

(081)-000-1167 คุณเบนซ์
www.facebook.com/999carrent
Line ID : @999Carrent